A szépség azzal kezdődik, hogy eldöntöd: önmagad leszel

Stresszes időszakokra is van megoldásunk

A képekre kattintva ki tudja választani szolgáltatásainkat.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: 

A szolgáltató székhelye: 4220 Hajdúböszörmény

A szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 

Adószáma: 

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszámai: 

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: